Tuesday, 26 February 2019

TINY HAUS ali kako se je 4-članska družina preselila v manjši dom | TINY HAUS or how a family of 4 downsized to a smaller home

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

SLO | 
Koliko bivalnega prostora potrebuje štiričlanska družina? Je 100m2 dovolj? Bi preživeli na 80m2? Kaj pa če ti povem, da ima štiričlanska družina iz Avstralije čudovit novi dom, ki meri le 32m2!

Po štirih letih bivanja v manjši hiši v Grays Pointu, v predmestju Sydneya, se je Marnie z možem Danom in dvema hčerkama preselila v mini hiško - Tiny haus @_tinyhaus, ki stoji le korak stran od njihovega prejšnjega doma. Zgradili so jo namreč kar na svojem vrtu. Ogromen vrt za hišo je bil redko v celoti v uporabi in v želji po spremembi, so si v njem ustvarili svoj sanjski dom.

ENG | 
How much living space does a family of 4 need? It’s 100sqm enough? Would they survive on 80sqm? What if I tell you that a four-member family from Australia has a beautiful new home that has only 32sqm!

After four years of living in a small house in Grays Point in the suburbs of Sydney, Marney, her husband and their two daughters moved into a tiny house @_tinyhaus, which was built only a step away from their former home - they built it in their backyard. The huge garden behind the house was rarely fully in use and because they wanted a change, they decided to build a dream home in the backyard.

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

SLO | 

VERTIKALNA OTROŠKA SOBA

Marnie pravi, da je njen najljubši prostor v hiši najverjetneje kar ‘vertikalna’ otroška soba. Življenje v otroški sobi se odvija v treh nivojih. V spodnjem se nahaja igralni kotiček in garderobna omara. Po majhnih lesenih stopnicah, pod katerimi je prostor za shranjevanje, pa se lahko otroci (in tudi odrasli) povzpnejo do majhnih vrat, za katerimi se skriva pograd - dve postelji, ena nad drugo. Čeprav je majhna, jo otroci obožujejo. Za njih ni lepšega kot plezati in se igrati na različnih nivojih.

“Tukaj se vse vrti okrog zabave. Ni potrebe po velikem prostoru, le po kančku domišljije,” je zapisala Marnie. “Moj mož Dan je res zabaven. V vsak nivo vertikalne otroške sobe je vgradil cevi za pogovarjanje - otroci komaj čakajo na pogovore pozno v noč.”

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography
Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

Poleg vertikalne sobe se na 32ih kvadratnih metrih nahaja še spalnica, kopalnica ter dnevni prostor z jedilnim kotičkom in manjšo kuhinjo.

“Ko me ljudje vprašajo kako je mogoče živeti na tako majhni površini z majhnimi otroci, je moj odgovor naslednji: majhni otroci si želijo biti zraven tebe in želijo vedeti kje si. Vedno imam ob nogah majhnega človeka, ki me sprašuje kaj počnem. Tako si bomo bližje, ampak nas bo tudi prisililo, da bomo več časa preživeli zunaj in več stvari doživeli.”

Pri opremljanju manjših prostorov je pravi izziv najti ustrezno pohištvo, kar se je pokazalo predvsem pri urejanju dnevnega prostora. Želela sta imeti udobno sedišče, ki bo dovolj veliko za vse štiri družinske člane, a hkrati tudi primerne velikosti za takšen majhen prostor. Izbrala sta modularne sedežne vreče, ki so udobne, a tudi dovolj lahke, da jih lahko brez težav premikajo in prilagajajo prostoru in svojim potrebam.

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

Niz lesenih omaric ob oknu služi kot prostor za shranjevanje, kot potka za otroke, ki vodi do otroške sobe ter kot sedišče v dnevnem prostoru in ob jedilni mizi. Jedilni kotiček je majhen, a jim zadostuje. Uporaben je tudi kot domača pisarna, prostor za pisanje domačih nalog ali pa prostor za relaksacijo s čudovitim pogledom na bazen.

“Večnamenski prostori nam ustrezajo, saj se redko zgodi, da bi vsi potrebovali prostor za različne namene v istem trenutku.” pravi Marnie. 

POVEZANOST NOTRANJEGA IN ZUNANJEGA PROSTORA

Načrtovanju zunanjosti so posvetili prav toliko časa kot načrtovanju notranjosti. Ker je bivalna površina majhna, zunanji prostor predstavlja podaljšek njihovega dnevnega prostora. Kuhinja se z zunanjostjo povezuje preko dvižnega okna in mini bara. Super rešitev, ki omogoča druženje z gosti in družino medtem, ko je treba v kuhinji še kaj pripraviti. Se pa kuhinja in jedilnica nahajata tudi zunaj. To čudovito leseno jedilno mizo pa je izdelal kar Dan sam. Marnie pravi, da jim je bilo pomembno, da jim je zunanji prostor vizualno všeč in da ga lahko uporabljajo čez vse leto.

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography
Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

KAJ ZARES POTREBUJEMO?

Ko se seliš in živiš v tako majhnem prostoru, moraš točno vedeti kaj potrebuješ in česa ne. Pred selitvijo so tako kar nekaj časa porabili za to, da so pregledali vse svoje stvari in se odločili kaj gre z njimi v novi dom. Stvari, ki jih ne potrebujejo več pa so prodali ali podarili.

“Naša shramba v zdajšnji (sedaj že nekdanji (op. a.)) hiši je približno štirikrat večja od naše nove shrambe. Če sem iskrena, večino stvari v moji shrambi se sploh ne porabi do konca ali pa jih kupim zaradi enega recepta, ampak ne uporabim nikdar več. Čiščenje shrambe in stvari, katerim je potekel rok je bilo prav grozljivo!”

“Ampak spoznala sem, da se spomini ne nahajajo v igrači ali v oblačilu. Imamo fotografije, če se želimo ozreti nazaj. Želimo se osredotočiti na to, da smo v sedanjosti.”

***

Njihova zgodba v majhni hiški se je šele dobro začela, tako da te vabim, da spremljaš njihov Instagram profil @_tinyhaus, kjer je objavljenih še več fotografij in zgodb iz njihovega novega doma.

Za te čudovite fotografije in stajling je poskrbela Natalie iz The Palm Co, ki jo lahko spremljaš na Instagramu pod imenom @the.palm.co. Arhitektura: Ironbark Architecture + Design @ironbarkarchitecture

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

ENG | 

THE KIDS’ VERTICAL BEDROOM

Marnie said, that the kids vertical bedroom is probably her favorite room in their new house. The kids’ room takes place in three levels. In the lower part there is a playroom and the wardrobe. Kids and also adults can reach small doors after climbing the small stairs that lead to the second and third level of the bedroom. There are two bunk beds. Although it’s small, kids love it. There is no better thing that is climbing and playing on different levels of the room.

“It’s all about fun in here, no need for lots of space, just a bit of imagination,” Marnie wrote. “My husband Dan is all about the fun, he’s put in talking tubes in each level of the kids vertical bedroom - kids can’t wait for the late night whispers.”

In this 32sqm house there are also a bedroom, a bathroom and the living area with the dining nook and a small kitchen.

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography
Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

“When people ask us how we could possibly live in such a small space with children, my response is: young kids want to be close to you and know where you are, There is always a little person at my feet asking what I’m doing. We’ll be closer but will also push us to get outdoors more and ultimately experience more.”

It is quite the challenge to find the right furniture for small spaces. They had a challenge finding the sofa. They wanted a comfortable seat that would be big enough for all four members of the family, but also suitable size for a small room. They’ve chosen the modular bean bags, that are comfortable, but also light enough to move them and easily adapt to the space and their needs.

The wooden boxes next to the window serve as a storage, as a pathway to the kids bedroom and also as a seating for the dining table. The dining nook is small, but it’s sufficient. It’s also used as a home office, homework desk and relaxation spot with a beautiful view over the swimming pool.

“Multi purpose areas work well for us as we rarely all need the space for different reasons at the same time.” Marnie said.

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography
Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

INDOOR-OUTDOOR CONNECTION

They put as much effort into planning the outdoors as the indoors. Because the house is small, the outer space is the extension of their living area. The kitchen is connected to the outdoors through the gas strut window that opens up to a breakfast bar. A great solution that enables them to chat with guests and family while preparing food in the kitchen. But there is a kitchen and the dining area outside too. This beautiful wooden table was made by Dan himself. Marnie said, it was important to them, that they have a beautiful outdoor space that is usable all year around.

Tiny Haus Australia, The Palm Co photography
Tiny Haus Australia, The Palm Co photography

WHAT DO WE REALLY NEED?

When you are moving into such a small house, you need to know what you need and what you don’t need. Before the moving day, they spent some time going through their belongings, deciding what will they bring into their new home. They sold or donated all the things they didn’t need.

“Our pantry in our current house [now is already a former house] is about 4 times the size of our new pantry. To be honest most of the stuff in my pantry doesn’t get used or I bought it for one recipe, never to be used again. Doing a big clear out of the pantry and some of those use by dates were scary!”

“But one thing I did realise is that the memories don’t live in a toy or a piece of clothing, we have photos if we want to look back - We want to focus on being in the present.”

***

Their story in this lovely tiny house has just begun, so you better check and follow Marnie’s Instagram profile @_tinyhaus, where you can see more photos and you can read more stories from their new home.

These beautiful photos and styling are Natalie’s work from The Palm Co. You can find her on Instagram @the.palm.co. Architecture: Ironbark Architecture + Design @ironbarkarchitecture
SHARE:

No comments

Post a Comment

Share your thoughts:

Blogger Template Created by pipdig