Monday 4 February 2019

Projekt notranje opreme: Frizerski salon | Interior design project: Hair salon

hair salon interior design

SLO |

Bolj kot se bliža konec študija, bolj te je strah kaj bo potem s tabo. Najraje bi šel še kaj študirat, da preložiš ta velik korak še za nekaj let. Že tri leta so minila od kar sem zaključila študij in razmišljala sem, kaj se je v tem času vse zgodilo. Del te zgodbe sem se odločila deliti tudi na blogu in tokrat delim moj prvi projekt po koncu študija.


Nekaj let nazaj me je znanec vprašal, kaj bi počela v življenju, če mi ne bi bilo treba gledati na to koliko zaslužim. Takoj sem vedela odgovor. Nikdar nisem imela velike želje po tem, da bi načrtovala nove moderne stavbe. Največ veselja mi je vedno prineslo opremljanje različnih prostorov, oblikovanje ustreznega pohištva in dodatkov ter prenove starih hiš. Vedno mi je bil všeč izziv kako lahko s pravim pohištvom in ustrezno postavitvijo dobiš popolnoma drugačen pogled na isti prostor. 

Zato sem po končanem študiju tudi stremela h temu, da si poiščem takšno delo in takšne projekte, ki bi me veselili. Bil je začetek leta 2016 in takrat sva bila ravno na vezi z arhitektom Ivanom Mikićem. Delal je na projektu frizerskega salona in me povabil k sodelovanju, da bi oblikovala interier.

Nekaj stvari je naročnica že imela od prej. Npr. mozaik je bil ena izmed stvari, ki jih je kupila pred začetkom tega projekta in ga je bilo potrebno vključiti v prostor.

Ogledala sva si prostor, dobila sem njegov načrt nove ureditve in nastalo je tole:

ENG |

The closer you are approaching to the graduation, more afraid you are. Wondering, what the life after univerity will bring you. You would probably rather start studying something new, just to postpone this big step in your life. It's been three years since I made the step and I've been thinking what has happened to me since then. I decided to share a piece of this story on my blog, starting with my first project after graduation.

A few years ago someone asked me, what would I do in my life, if I didn't have to look at how much I earn. I knew the answer right away. I've never wanted to design new modern buildings. I was the happiest when I was designing interiors, furniture and decorations and also renovating old buildings. I always liked the challenge how to transform a room with the right layout and furniture.

That's why, after completing my studies, I was aiming to find a job and such projects that would make me happy. It was the beginning of 2016 and at that time I was in touch with an architect Ivan Mikić. He was working on a hair salon project and he asked me to design the interior.

The client already had a few things. For example, the mosaic was one of the things she bought before I started working on this project, so I had to include it in the salon design.

We visited the place, I got his plan of the new layout and I made this: 

PREJ / BEFORE

hair salon interior design
hair salon interior design

MOJ PREDLOG  / MY PROPOSAL

hair salon interior designhair salon interior design

hair salon interior design

hair salon interior design


SHARE:

No comments

Post a Comment

Share your thoughts:

Blogger Template Created by pipdig